Reinaertreuzen Lochristi

Bijwerken van deze website

Door persoonlijke omstandigheden heeft onze webmaster zich moeten concentreren op de verwerking van het persoonlijk archief van Leon Matthijs, met een massa papieren en foto’s. Het gedeelte papieren nadert zijn doel: het archief ter beschikking van het Documentatiecentrum DSMG  (Begijnhof, Sint-Amandsberg).

Het documentatiecentrum is ook een afdeling Digitalisatie van Video’s en films opgestart, waar we een tiental filmbanden, etc. … over Lochristi hebben gedeponeerd (de kern is de collectie van wijlen hoofdonderwijzer Vallcke)

Vanaf nu zullen we geleidelijk aan deze website terug aanvullen met ditjes en datjes over de Reinartreuzen, hun activiteiten, vroeger en nu, een selectie van hun foto’s (meer later in het documentatiecentrum), … .

10.03.2018

Redactie

Redactie