Reinaertreuzen Lochristi

Land van Reynaert 2018 – voorzitterschap Lochristi

Reinaertmonument in bloei (april 2015)

13.12.2017: mededeling van he gemeenetbstuur op hun websoite:

“In 2018 is Lochristi voorzitter van het Intergemeentelijk Project Land van Reynaert. Daarom kreeg het beeld van Firmin de Vos dat in het dorp van Lochristi staat alvast een opknapbeurt.

In 1963 waren er concrete plannen om het beeld van Reynaert in Destelbergen te plaatsen. Kunstenaar Firmin de Vos zou het maken, vereniging VTB-VAB zou het betalen en de gemeente zou grond ter beschikking stellen. Maar de plannen van Destelbergen sprongen af. Wijlen Leon Matthijs was toen gemeentesecretaris van Lochristi en hij stelde voor aan VTB-VAB om het monument in Hijfte te plaatsen.

De VTB-VAB-voorzitter ging daarmee akkoord, maar na een bezoek aan Hijfte wilde hij dat het beeld niet daar werd geplaatst omdat er op dat ogenblik te weinig passage was, maar wel langs de drukke rijksweg in Lochristi.

Het Reynaertbeeld werd dus besteld voor het dorp van Lochristi. Firmin de Vos creëerde een schalkse en zelfzekere vos, die zijn pleidooi onderbouwt met het verraad van de vijf samenzweerders, die op de sokkel afgebeeld staan. Het monument werd plechtig ingehuldigd in september 1965 en is voor Lochristi het begin geworden van een lange en indrukwekkende Reynaertgeschiedenis.

In onze gemeente word je nu nog altijd op verschillende manieren aan Reynaert herinnerd, dankzij onder andere de gemeentelijke bibliotheek, een taverne, een feestzaal, een jeugdbeweging en verschillende monumenten, een lokaal bier en verschillende socio-culturele verenigingen.

De sluwe vos zal zich hier dus helemaal thuis voelen tijdens het Reynaertjaar in 2018. Eén van de doelstellingen van dat project is om het Middelnederlandse verhaal van Van den vos Reynaerde te promoten en daarvoor allerlei activiteiten te organiseren.

Kunstenaar Markus Bundervoet gaf het beeld van de vos dat in het dorp van Lochristi staat alvast een stevige opknapbeurt, zodat het helemaal klaar is voor het feestjaar.”

Bron: REYNAERT DE VOS KLAAR VOOR REYNAERTJAAR 2018!, Gemeentebestuur Lochristi, 2018

Deze aankondiging van ons gemeentebestuur is de gedroomde gelegenheid om deze website verder te zetten. We hopebn eonde dit jaar alles bijgebeend te hebben, zodat we in 2019 ons kunnen concentreren op de verwerking van de foto’s, dia’s, … .