Reinaertreuzen Lochristi

Reinaertfeesten 1965

reinaertmonument

De onthulling van het monument van Firmin de Vos had onder grote belangstelling plaats op zondag 19 september 1965 in de dorpskom van Lochristi. De plechtigheid werd opgeluisterd door de Harmonie Willen is Kunnen uit Lochristi en ging gepaard met een gevarieerd programma: een voordracht door pastoor Jozef de Wilde uit Lembeke (Reinaert achterna), een Reinaertstoet met kinderen, een tentoonstelling Van den Vos Reynaerde in het gemeentehuis, een Reinaertprijskamp (het schatten van het gewicht van een levende vos!), de opvoering van de monoloog Reinaert de Vos door Joost Noydens en tot slot een prachtig Reinaertvuurwerk. Frida Goethals maakte de tekst en de muziek van het Reinaertied en bracht het persoonlijk ten gehore op de klanken van haar gitaar.

Gelet op de ‘samenzwering’ stelde ikzelf aan ontwerper Firmin de Vos voor de koppen van de samenzweerders (de vader van Reinaert, Bruin de beer, Tibeert de kater, Grimbeert de das en Isegrim de wolf) uit te beelden op een sokkel en Reinaert daar bovenop te laten tronen als een onschuldige, maar sterk geïnteresseerde belanghebbende (afb. 2).

Er werd ook voor gezorgd dat wijlen Dr. Jozef Goossenaerts, naast het Reinaertmonument met een bronzen bas-reliëf werd vereeuwigd. Hij was er heilig van overtuigd dat de herkomst van onze Reynaert in het Gentse lag. Hij bezat een bezielende kracht in functie van het herleven van de Reinaertgedachte.

 

Leon Matthijs (2007)

Verschenen in het driemaandelijks tijdschrift Tiecelijn, jg. 20, 3/4, 2007, september, p. 282-288.