Reinaertreuzen Lochristi

Ontstaansgeschiedenis Lootse Reinaertmonument

Reinaertmonument in bloei (april 2015)

Reinaertmonument in bloei (april 2015)

In 1964-1965 deed het gerucht de ronde dat er in Destelbergen een Reinaertmonument zou opgericht worden. Blijkbaar liep het er niet van een leien dakje. Men bereikte (onder andere) geen (politiek) akkoord over de plaats van oprichting en misschien speelden ook andere beweegredenen een rol. Als ondervoorzitter van de heemkundige kring De Oost-Oudburg stelde ik Lochristi-Hijfte voor als kandidaat voor het oprichten van een vossenmonument. Het aantal Reinaertmonumenten was in 1965 nog beperkt tot Hulst en Sint-Niklaas. Nu is het aantal Reinaertbeelden in het Vlaamse land bijna niet meer te tellen. Gelukkig kreeg Destelbergen nadien ook zijn monument, eveneens ontworpen door Firmin de Vos.

Jozef Van Overstraeten, toenmalig voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond, wilde het monument sponsoren.

De Calvarieberg in Hijfte, als voorbestemde locatie, kwam jammer genoeg niet in aanmerking omdat er in de jaren 1960 weinig verkeer was en de investering daarom niet verantwoord leek. Over de kasseiwegen in Hijfte bolden er alleen maar enkele karren en wagens en een klein aantal auto’s. De definitieve keuze viel uiteindelijk op de hoek van de huidige Dekenijstraat en de N70, de grote weg tussen Antwerpen en Gent, in het centrum van Lochristi.

Hijfte kreeg geen monument. Het gehucht beleefde in 1965 onder de treurwilgen van de Calvarieberg toch de feestelijke doop van de reuzen Reinaert en Hermeline, voorafgegaan door een folkloristische stoet.

Later werden in Hijfte een Reinaertgedenksteen, twee Reinaertbanken en uit metalen platen gesneden figuren van de vijf samenzweerders geplaatst, vormen die voortkwamen van het Reinaertmonument dat door Marnix-Ring Bloemenland werd opgericht in de Oude Veldstraat (de “rechte straat”) op de grens van de deelgemeenten Zaffelare en Zeveneken. De Marnix-Ring Bloemenland stippelde langs de rustige wegen van Hijfte ook de Samenzweerderroutes uit.

 

Leon Matthijs (2007)

Verschenen in het driemaandelijks tijdschrift Tiecelijn, jg. 20, 3/4, 2007, september, p. 282-288.