Reinaertreuzen Lochristi

Loots Reinaerdiaans verleden

Lochristi is niet alleen het centrum van de bloementeelt, maar ook een betekenisvolle Reinaertgemeente. Dat laatste dankt ze in hoofdzaak aan haar gehucht Hijfte, dat in het Reinaertverhaal als locatie voor de samenzwering tegen koning Nobel letterlijk vermeld wordt onder de volgende bewoordingen:

Ende quamen teenen dorpe, hiet Hijfte.

Tussen Hijfte ende Ghend

Hilden si haer paerlement

In eere belokenre nacht.

Daer quamen si bi sduvels cracht

Ende bi sduvels ghewelt,

Ende zwoeren daer an twoeste velt

AIIe vive des coninx doot. (2264-2271)

Reinaert werd sedert 1965 in Lochristi herhaaldelijk in de schijnwerpers geplaatst. Zijn Reinaertmonumenten, -reuzen, -bibliotheek, -rustbanken, -evenementen, het Reinaertbier, Chiro-Reinaert en andere Reinaertbenamingen leggen daarover getuigenis af.

We willen het Lootse Reinaerdiaans verleden in de volgende regels wat kleur en inhoud meegeven, met soms iets meer dan een anekdotische waarde.

Leon Matthijs (2007)

Verschenen in het driemaandelijks tijdschrift Tiecelijn, jg. 20, 3/4, 2007, september, p. 282-288.