Reinaertreuzen Lochristi

Reinaertfeesten in 1936

We mogen een pluimpje geven aan hen die in 1936 een poging ondernamen om de Reynaertgedachte in Lochristi te doen opflakkeren. Onder de stuwende kracht van toenmalig onderpastoor/kapelaan J. van de Putte brachten de leden van de studentenclub ‘Zoo knaap, zoo man’ de bewerking van Reinaert de Vos te Hijfte in open lucht ten tonele in Lochristi-Dorp in de hof van A. Van Ootegem op 30 augustus, in de ‘hof’ van het jongenspatronaat te Destelbergen-Dorp op zondag 6 september en te Lochristi-Hijfte op de weide van Cyriel Naudts op dinsdag 8 september 1936.

Op het programmablaadje met de rolverdeling lezen we:

‘In afwachting dat men eens te Hijfte een onvergankelijk bronzen monument oprichte aan de schrijver van ons meesterwerk, onthullen onze studenten U een levend monument door deze ‘wereldberoemde Roman ‘van den Vos Reynaerde’ in openlucht voor U te vertolken’.

De vertolkers waren Jos. D’Hollander, Jules Schoonjans, Jules Matthijs, Cesar Block, Achiel Denert, Omer Segers, Marcel de Veirman, Gerard Tollenaere, Germain Droesbeke allen uit Lochristi; Jos van Acholeyn, Archène Raes, Gaston Brunneel, Roger Boxtaele uit Destelbergen; Robert Thys uit Zeveneken, plus nog enkele andere figuranten.

 

Leon Mathijs (2007)

Verschenen in het driemaandelijks tijdschrift Tiecelijn, jg. 20, 3/4, 2007, september, p. 282-288.