Reinaertreuzen Lochristi

De Lootse Reinaertreuzen en hun uitstraling

reuzen in tuin gemenetehuis

De historie van de Lootse Reynaert kreeg nog een vervolg. Ik liep reeds lang met ‘reuzengedachten’ rond … het werden Reinaertreuzen! De reuzen Reinaert en Hermeline naar een ontwerp van Firmin de Vos zagen het levenslicht twee weken voorafgaand aan de onthulling van het Reinaertmonument. Op zondag 5 september 1965 werden ze ter gelegenheid van Hijftekermis met recht en reden in Hijfte folkloristisch gedoopt.

In 1986, na 21 jaar, kregen ze het gezelschap van een nieuwe reus: Koning Nobel, de opponent van Reinaert (afb. 3). Deze derde reus werd gedoopt in het park van het gemeentehuis en stoetsgewijze naar de Dekenijstraat gedragen, vergezeld van de Koninklijke Harmonie ‘Willen is Kunnen’. In de zaal van de Kring was aansluitend een Reinaerttentoonstelling te bewonderen. Het kon niet anders of ook de reus Bruin de Beer zou het gezelschap aanvullen. Tijdens de reuzenfeesten op zondag 28 augustus 2005 werd hij voorgesteld en op zondag 4 september 2005 werd hij folkloristisch gedoopt tijdens de kermis van Hijfte.

De Lootse reuzen hebben jarenlang een vaste ‘slaapplaats’ gehad in Hijfte. Ze worden vergezeld van een enthousiaste groep dragers, begeleiders en begeleidsters, die sedert eind 2000 origineel gekostumeerd zijn. Jaarlijks wordt aan een tien- à vijftiental reuzenstoeten, zowel in binnen- als in buitenland (o.a. Deinze, Deurne, Brussel, Borgerhout, Wilrijk, Lokeren, Daknam, Overmere, Rupelmonde, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Alphen aan de Rijn, Bergen op Zoom, Duisburg, Rijsel, Bar-le-Duc, Steenvoorde, enz.), met succes deelgenomen, uitsluitend op vraag van de organisatoren van optochten.

Toen ik in 2003 als ridder in de Orde van de Vossenstaart werd opgenomen (Firmin de Vos was reeds eerder geridderd), werd het Reinaertgezelschap in Rupelmonde aan de Scheldeboorden door onze reuzen begroet. Reinaert, Hermeline en Koning Nobel daagden ook dikwijls gevraagd of ongevraagd op als verrassing bij speciale gelegenheden, zoals de openingsplechtigheid van het jaarlijkse Begoniafestival, een huwelijksfeest van een reuzendrager (zie elders), de doop van een plaatselijke reus, de begroeting in Hijfte van deelnemers aan autocaruitstappen, een plechtigheid aan het Reinaertmonument in Sint-Niklaas, de plechtigheid bij de aanvang van het Lootse voorzitterschap van het Land van Reynaert, een Reinaerttentoonstelling in Hijfte, bij activiteiten rond Reynaert in scholen, enz.

Leon Matthijs

Verschenen in het driemaandelijks tijdschrift Tiecelijn, jg. 20, 3/4, 2007, september, p. 282-288.