Reinaertreuzen Lochristi

Reinaertgehucht Hijfte (1986)

Reinaertgehucht Hijfte (compositie van Theo De Cooremeter)

Reinaertgehucht Hijfte (compositie van Theo De Cooremeter)

De inwoners van Hijfte mogen er terecht fier op gaan dat hun gehucht historisch niet weg te cijferen is en blijkbaar reeds een zekere betekenis en belang vertoonde in de 13e eeuw, de periode waarin het dierenepos “Van den Vos Reynaerde”, het waardevolle “meesterwerk uit onze middeleeuwse literatuur, tot stand kwam.
In Hijfte wordt de samenzwering tegen Koning Nobel gesitueerd in volgende bewoordingen :

“Ende quamen teenen dorpe, hiet Hijfte. Tussen Hijfte ende Ghend
Hilden si haer paerlement
In eere belokenre nacht.
Daer quamen si bi sduvels cracht
Ende bi sduvels ghewelt,
Ende zwoeren daer an twoeste velt
Alle vive des coninx doot.” (Verzen 2264-2265)

We kunnen daaraan toevoegen dat In het Reinaert-monument van Loohrlsti precies die samenzwering verzinnebeeld wordt, Reinaert, die iedereen voor zijn kar kan spannen.

In zijn verweer tegen Koning Nobel, triomfeert want hij heeft de vijf samenzweerders : Tlbeert de kater, Bruun de beer, Grimbeert de das, Isengrijn de wolf en zijn eigen vader, zo ver gekregen om Koning Nobel naar het leven te staan.
Nu bezit Hijfte, op dezelfde plek waar de reuzen Reinaert en Hermeline werden gedoopt, een gedenkplaat, die de herinnering aan Hijfte met zijn verbondenheid aan Reinaert zichtbaar zal levendig houden. De bank zal zeker uitnodigen tot menige Reinaardiaanse overweging op het mooiste plekje van Hijfte,

Leon Matthijs (1986)

* Tekst en illustratie van de rustbank werden respectievelijk aangebracht en ontworpen door kunstenaar Theo De Cooremeter.
* De gedenkplaat werd vervaardigd door de B.V.B.A Van Hecke (arduin, marmer, witte steen, grafzerken), Molenstraat 39, 9960 Assenede.
* Volgende Reinaert-vrienden gaven de plaatselijke vertegenwoordiger de onmisbare hulp bij het plaatsen van de gedenkplaat en de bank : de heren August Rijssegem, Wilfried Braet, Etienne Van de Casserie, Roger Ongena en Lucien Verhofsté.