Reinaertreuzen Lochristi

Onthulling Reinaert-rustbank en -gedenkplaat 1986 (Hijfte)

IMG_20150828_0001B

Het progamma voorzag de volgende activiteiten:

Zaterdag 6 september 1986

* OPTOCHT van ons trio REINAERT-REUZEN (Reinaert, Hermeline en Koning Nobel), vergezeld van de muziekmaatschappij “Willen Is Kunnen”, de genodigden en de inwoners,
Start om 19.45 uur aan de gemeenteschool van Hijfte (na de avondmis van 19 uur in de kerk van Hijfte).

* PLECHTIGE ONTHULLING, om 20 uur. van de REINAERT-GEDENKPLAAT en van de REINAERT-RUSTBANK, door de heer Romain Poté, afgevaardigd-beheerder van de VTB-VAB. Inleiding door de heer Leon Matthijs, plaatselijk vertegenwoordiger en cultureel medewerker van de VTB-VAB.

Zondag 7 september 1986

* Vanaf 14 uur : TENTOONSTELLING : Illustratiemateriaal over Reinaert; ontwerpen van glasramen over Reinaert van de hand van glazenier Guido De Graeve; vergrote kleurfoto’s over de natuur, geselecteerd uit fotowedstrijden Ingericht door GRASDUINEN, een tijdschrift met hart voor de natuur. Gratis toegang.

Maandag 8 september 1986
* TENTOONSTELLING (Zie zondag 7 september) van 10 tot 12 uur.

* Het College van burgemeester en schepenen van Lochristi stemde in met het gebruik van een deeltje van de Calvarieberg voor het plaatsen van de gedenkplaat en de rustbank. Het gemeentebestuur leverde daarenboven nog een belangrijke materiële bijdrage.
* Een speciale proficiat aan de heer Ernie De Munck, onze kasseilegger rond de gedenkplaat.
* Aan het bloementapijt brachten de heren Henri De Waele, Noël Reynvoet en Michel Velghe, bloemisten, een belangrijk steentje bij, samen met een aantal jeugdige Hijftenaren.
* Verder nog dank aan de heren Leonce Sneyders, verantwoordelijke voor de gemeenteschool Hijfte, Roger Bracke en nog vele anderen.

Meer informatie: