Reinaertreuzen Lochristi

Bloemengemeente Lochristi ook Reinaertgemeente (1986)

Lochristi, Reinaertgemeente (Compositie van Firmin De Vos)

Lochristi, Reinaertgemeente (Compositie van Firmin De Vos)

Op zondag 19 september 1965 werd het door de VTB-VAB aan de gemeente Lochristi geschonken Reinaert-monument, in de nabijheid van de kerk van Lochristi opgericht en onthuld door de heer Jozef Van Overstraeten, toenmalig algemeen voorzitter van de VTB-VAB.

Terzelfdertijd werd aan de zijde van het Reinaert-monument een gedenkzuiltje ter ere van de toen nog niet lang overleden Reinaert-vorser Dr. Jozef Goossenaerts, geplaatst en eveneens onthuld.

De twee reuzen Reinaert en Hermeline werden, voorafgaand aan het voorgaande, op folkloristische wijze onder een treurwilg van de Calvarieberg te Lochristi-Hijfte ten doop gehouden op zondag 5 september 1965. Peter en meter waren respectievelijk: de heer burgemeester Jean De Schryver en mevrouw wijlen Vuylsteke-Boon Elisabeth, de heer ere-notaris André Block en mevrouw Van der Sypt-Fevery Denise.

Ter gelegenheid van de meerderjarigheid (21 jaar geleden!) van monument en reuzen werd Koning Nobel, de tegenspeler van Reinaert in het dierenepos, als reus ten doop gehouden op zondag 22 juni 1986 in het mooie kader van het park van het gemeentehuis van Lochristi.

Peter en meter waren in dit geval de heer Karel De Meulemeester, nationaal secretaris VTB-VAB, en mevrouw Schoonjans-Floré Jenny,

Kunstenaar Firmin De Vos volbracht de opdracht tet het ont- werpen van het monument en de reuzen met ware kunstzin en vaardigheid.

Het spreekt vanzelf dat, bij het vervaardigen van reus Koning Nobel ook op de hulp van verschillende belangloos medewerkende Reinaert-vrienden kon gerekend worden, met een speciaal woord van dank voor het “moeder(reuzen!)huis Verhofsté’.

Hijfte neemt nu ook, met zijn gedenkplaat en rustbank, volwaardig plaats in de Reinaert-wereld.

We zijn er fier over dat ·de plaatselijke VTB-VAB-afdeling heeft gezorgd voor een nieuwe parel aan de kroon van de bloemengemeente Lochristi. Deze mag zich nu ook met reden de titel van Reinaert-gemeente toekennen. Het Reinaert-monument staat in de dorpskom op een zeer gunstige plaats. De reuzen Reinaert, Hermeline en Koning Nobel leveren hun culturele bijdrage als getuigen van onze waardevolle middeleeuwse literatuur en ze hebben bij reuzenoptochten de reputatie. bij de mooiste reuzen te behoren van het Vlaamse land.

Leon Matthijs (1986)